İlkelerimiz

AMAÇ:

Amacımız, başta Linux ve gnu yazılımları olmak üzere, açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımların tanıtılması ve kullanımının yaygınlaşması için bilgilerimizi bir ortamda toplayarak paylaşmaktır. Bu alanda gerek kullanıcı ve gerekse yazarlar olarak mümkün olduğu kadar geniş bir katılımı sağlayacak, geniş bir topluluk oluşturacak ve bu alana gönül vermiş ve ilgi duyan herkesi kucaklayacak bir yapı için tespit ettiğimiz ilkeler doğrultusunda davranılacaktır.

TEMEL İLKELER:

- Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar yazı konuları olarak temel alınacaktır. Genel olarak, kapalı kaynak kodlu, kısmen ya da tamamen açık kaynak kodlu olsa da yalnızca ticari amaçlı işletim sistemi ya da yazılımlara ana konu olarak yer verilmeyecektir. Açık kaynak kodlu yazılımların kapalı kaynak kodlu işletim sistemlerindeki sürümlerine esas olarak yer verilmeyecektir.

- Süreklilik en temel ilkelerden biridir. Her ayın 1'inde, gerekirse bir tek yazı ile bile olsa eniXma yenilenecektir.

- Dağıtımlar Linux'un ayrılmaz bir parçasıdır. 'Dağıtım savaşı' niteliğinde hiçbir yazıya yer verilmeyecektir. GNU ve açık kaynak kod felsefesine uymak kaydı ile hiçbir dağıtım kötülenmeyecek, eksiklikleri belirtilebilmekle birlikte dağıtımların olumlu yanları kullanıcılara tanıtılacaktır. Bizde hiçkimse 'hangi dağıtım en iyisidir?' ya da 'hangi dağıtım en çok kullanılandır?' sorularına cevap bulamayacaktır.

- Bu alanda var olan yazılı ya da elektronik dergiler, forumlar, siteler ve benzeri oluşumlar için de yukardaki ilkeler uygulanacaktır. Linux ve gnu ilkelerine uygun olarak bilgilerini paylaşan, katkıda buluan herkes, her kuruluş bizim dostumuz olarak algılanacak ve kardeş ve dost olarak davranılacaktır.

- Bugün için ticari bir yan olmamakla biklikte, gerektiğinde destekçi ve reklam kabul edilebilir. Gelir getiren durumlarda 'Para kazanmak için Linux' değil, 'Linux için para kazanmak' ilkesiyle hareket edilecektir.

LİSANS:

Yukardaki ilkeler temelinde hazırlanmış bilgi paylaşım aracı olarak eniXma GFDL lisansına sahiptir. Yer alan yazıların lisansları ayrıca belirtilmedikçe GFDL lisansına sahip olacaklardır. Yazarlar GFDL ya da CreativeCommons lisanslarından birini seçebilirler. Yer alacak program kodları GPL/LGPL lisansına sahip olacaktır. Destek olarak açılacak internet sitesinde yer alan yazı, dosya, program ya da program kodları GPL/LGPL/GFDL/CC lisansınlarına sahip olacaktır.


Copyright/Copyleft eniXma 2006 www.enixma.org